Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp er vedtatt (sak 015/18 den 01.03.2018)

Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp, revidert utgave 2017, er nå vedtatt i Tønsberg kommune av Utvalg for Nærings- og samfunnsutvikling i sak 015/18 den 01.03.2018.

Abonnementsvilkårene fastsetter leveringsbestemmelser og vilkår for tilknytning til og bruk av offentlige vann- og avløpsanlegg, og regulerer ansvarsforholdet mellom kommunen som ledningseier og den enkelte abonnent.

De administrative bestemmelsene kan leses på Tønsberg kommunes hjemmeside. De tekniske bestemmelsene er opphavsrettslig beskyttet og må derfor bestilles hos Kommuneforlaget eller e-bok.no.