To planforslag for ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy

Overordnet styringsgruppe (OSG) for Bypakke Tønsberg-regionen har i møte 28. november 2017  vedtatt å legge ut forslag til kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse til offentlig ettersyn. (jf plan- og bygningslovens §11-14)

2 planforslag fastlandsforbindelse - Klikk for stort bilde

Alternativ 1

I korridor 1 alternativ 11 500; hengebro med seilingshøyde 40 m Ramberg – Smørberg med tunnel på Hogsnes, og tilknytning til krysset ved Jarlsberg travbane.

Alternativ 2

I korridor 2 alternativ 16730; undersjøisk tunnel Kaldnes – Korten uten gang- og sykkelvei, og tilknytning til Kjelle-krysset. Kompenserende tiltak innenfor en ramme på 200 mill. kr. forutsettes.

Ny fastlandsforbindelse planlegges med 4 felt og trafikkregulerende tiltak. Tverrforbindelse i Bekkeveien mellom Smidsrødveien og Kirkeveien inngår i prosjektet.

Saksdokumentene med alle vedlegg og behandlingen i OSG kan sees på hjemmesiden til Bypakke Tønsberg-regionen. www.bypakketønsbergregionen.no

Skriftlige uttalelser

Alle høringsuttalelser skal være skriftlige og sendes firmapost@vfk.no   eller per post til Vestfold fylkeskommune, Pb 2163, 3103 Tønsberg. Merk innspill «Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme».

Frist: 9. februar 2018.

Åpne kontordager

Tirsdag 12. desember klokken 14.00 – 19.30; Sparebank 1, Teie torv

Torsdag 14. desember klokken 14.00 – 19.30; Tønsberg bibliotek