Utbyggingsavtale på Linnom

Kommunens forslag til utbyggingsavtale på Linnom, etter reguleringsplan vedtatt av Bystyret 12. september 2017, Plan ID  0704 20150114

Avtalen skal sikre effektiv gjennomføring og forutsigbarhet for alle parter i forbindelse med utbyggingen av området, og i den forbindelse regulere partenes rettigheter overfor hverandre i medhold av Plan, - og bygningslovens § 17-4 andre ledd jfr. 17-3 tredje ledd.

Eventuelle spørsmål og merknader rettes til Tønsberg kommune v/Eiendomsutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Eller e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no (merkes eiendomsutvikling).

Frist 06.01.2019