Varsel om igangsetting av arbeid med endring av detaljregulering for biogassanlegg på Rygg. PlanID 0704 20180176.

 I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-8 og 12-14 varsles herved at det er igangsatt arbeid med endring av detaljregulering for biogassanlegg på Rygg, gbnr 34/18 m.fl.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises. Send eventuell innspill på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 24.04.2019. Husk å merke innspillet med plannavn og planID. Spørsmål kan rettes til Asplanviak as tlf 41799417.

Kart og planinfo