Varsel om igangsetting av detaljregulering for Anton Jensensgate 1. PlanID 0704 20180164.

 I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles herved igangsetting av arbeid med privat detaljregulering av ovennevnte eiendommer, gbnr. 1012/135 og 1012/137, samt arbeid med utbyggingsavtale iht. § 17-4.

Velg linken til kart nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Bruk "Send uttalelse-knappen" for å sende innspill til kommunen med kopi til  randi.aune-steinacher@ramboll.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 15.06.2018. Spørsmål kan rettes til Randi Aune-Steinacher, tlf 41007460.

Kart over området.