Varsel om igangsetting av detaljregulering for Halfdan Wilhelmsens allé 43-45. PlanID 0704 20150116.

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) §§12-1 og 12-8, varsles oppstart av arbeid med privat detaljregulering av Halfdan Wilhelmsens alle 43-45, Kilen sørvest, for gbnr.: 1008/41, 1008/55, 1008/93, 1008/94, 1008/95, 1008/108, 1008/6, Tønsberg kommune. Samtidig varsles parallell behandling av plan og byggesak, jf pbl §§1-7 og 12-15.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klikk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen med kopi til michael@ark-amb.no  Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 05.01.2018. Spørsmål rettes til AMB arkitekter AS, v/ Michael Bowe, tlf.: 907 73 201.

Kart over området