Varsel om igangsetting av detaljregulering for Ilebrekke lokalsenter. PlanID 0704 20180175.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-1, 12-8, 12-9 og 12-14 varsles herved at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for del av gbnr. 94/27 m.fl.

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Bruk «Send uttalelse»-knappen for å formidle eventuelle innspill med med kopi til eivind.orre@civitas.no. Alternativt kan det sendes epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 28.01.2019. Husk å merke innspillet med plannavn og planID. Spørsmål kan rettes til AS Civitas v/Eivind Orre, 90857531, eller eivind.orre@civitas.no.

Kart- og planinfo