Varsel om igangsetting av detaljregulering for Innlaget boliger. PlanID 0704 20180172.

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-1 og 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for ovennevnte arealplan. 

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Bruk "Send uttalelse"-knappen for å gi innspill eller send alternativt brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 15.10.2018.

Kart og planinfo