Varsel om igangsetting av detaljregulering for massedeponi ved Gretteåsen, del av gbnr 150/1 i Re kommune. PlanID 0716 20170043.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 og Forskrift om konsekvensutredninger varsles herved igangsetting av arbeid med privat detaljregulering av massedeponi på gbnr 150/1, beliggende syd for Gretteåsen. 

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Send uttalelse til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til am@ingserv.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg. Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingeniørservice AS v/Arild Michelsen tlf. 947 80 050.

Kart over området