Varsel om igangsetting av detaljregulering for parkeringsanlegg og sentral for søppelsuganlegg i Haugarfjellet. PlanID 0704 20180167.

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 og etter Forskrift om konsekvensutredning §10 varsles herved igangsetting av arbeid med offentlig detaljregulering av fjellhaller under Haugar som på bakkenivå i hovedsak ligger på gbnr. 1002/3, 4 og 44.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klikk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen med kopi til anette.olshausen@norconsult.com. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 02.05.2018. Eventuelle spørsmål kan rettes til Norconsult AS ved Anette Olshausen tlf. 47853290.

Kart over området