Varsel om igangsetting av detaljregulering for Skibsgateplassen. PlanID 20180174.

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-1 og 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for ovennevnte arealplan.

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Bruk "Send uttalelse"-knappen for å gi innspill til kommunen med kopi til lf@lpo.no  eller send alternativt epost til postmottak@tonsberg.kommune.no brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 05.11.2018.

Kart og planinfo