Varsel om igangsetting av detaljregulering for steinbruddet ved Bliksekilen. PlanID 0704 20170159.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles herved igangsetting av arbeid med privat detaljregulering av eiendommen gbnr.127/38. Det varsles også oppstart av arbeid med utbyggingsavtale iht pbl. §17-4.

Velg linken til kart nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Bruk "Send uttalelse-knappen" for å sende innspill til kommunen med kopi jel@jel-arkitekt.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 15.05.2018. Spørsmål kan rettes til jel@jel-arkitekt.no.

Kart over området