Varsel om igangsetting av detaljregulering for Undrumsdalveien 279, gnr 142 bnr 9 i Re kommune. PlanID 0716 20180047.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles herved igangsetting av arbeid med detaljregulering av ovennevnte eiendom. 

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Send innspill på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til morten@kms-arkitekter.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 01.03.2019. Husk å merke innspillet med plannavn og planID. Spørsmål kan rettes til KMS Arkitekter AS v/ Morten Thomsen, Nedre vei 8 3187 Horten, epost: morten@kms-arkitekter.no, Tlf: 919 22 151.

Plan og kartinfo