Varsel om igangsetting av detaljregulering og offentlig ettersyn av planprogram for Velleskogen på Eik. PlanID 20170163.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-1, 12-8, 12-9 og 12-14 og forskrift om konsekvensutredning, varsles herved at det er igangsatt arbeid med detaljregulering samt oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for byggeområde fremtidig boligbebyggelse C01- Velleskogen, gbnr. 85/17 m.fl. Samtidig legges også forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Velg linken nedenfor og venstreklikk innenfor planens flate. Venstreklikk deretter på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Eventuelle merknader sendes skriftlig innen 07.01.2019 på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til arthur@spir.no. Alternativt sendes brev til Tønsberg kommune, pb. 2410 , 3104 Tønsberg.

Kart og planinfo