Varsel om igangsetting av endring og utvidelse av detaljregulering for biogassanlegg på Rygg. PlanID 0704 20180176.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-8, 12-9 og 12-14 og Forskrift om konsekvensutredning varsles herved at det er igangsatt endring av detaljregulering for biogassanlegg på Rygg, gbnr. 34/18 mfl.

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Bruk «Send uttalelse»-knappen for å formidle eventuelle innspill med med kopi til marthine.hoel@asplanviak.no. Alternativt kan det sendes epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 05.02.2019. Husk å merke innspillet med plannavn og planID. Spørsmål kan rettes på epost til marthine.hoel@asplanviak.no.

Kart og planinfo