Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Furustrand camping. PlanID 55019.

I medhold av §12-14 i plan- og bygningsloven varsles med dette om mindre endring av reguleringsplan for Furustrand camping.

Formålet med planendringen er å legge til rette for og sikre utbygging av område Uh5, bringe plankartet i overenstemmelse med etablert hjemmehavn og molo, og justere periodene for oppstilling av telt, campingvogner, bobiler og eksisterende villavogner til 01.01.25.

Etter gjennomgang av planforslaget desember 2017 foreslås i tillegg at områdene L&S (lek og spill) bytter plassering med (ubebygget) område Uh3 som i gjeldende plan grenser mot friluftsområdet.

Til orientering vil ikke denne endringen bli vist i kommunens kartportal. Eventuelle bemerkninger til varselet sendes sivilarkitekt mnal Harald Schulze, Klipperveien 51, 3138 Skallestad, hs@sydarkitekter.no innen 18.03.2018.