Varsel om oppheving av reguleringsplaner innenfor kommuneplanens arealdel.

I medhold av plan -og bygningslovens §12-12 har bystyret i møte 18.10.2017, sak: 112 /17 vedtatt å oppheve helt/eller delvis reguleringsplanene i oversikten nedenfor.

 
Det er mulig å klage på dette vedtaket innen tre uker. Send klagen til Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 24.11.2017. Spørsmål kan rettes til Anne-Britt Elstrøm på telefon 33 34 86 19 eller

 

Søk i kart med PlanID eller plannavn for reguleringsplan, velg kartlag "Reguleringsplan" og klikk i planens flate.