Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og høring av forslag til planprogram for Statens Park. PlanID 0704 20180165.

I medhold av plan og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsarbeid og planprogram for nevnte reguleringsplan.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Innspill kan sendes på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til christopher.krogh@asplanviak.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 19.11.2019.

Kart og planinfo