Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av Planprogram Sem.

Planprogrammet som er lagt ut på offentlig ettersyn gir føringer for utarbeidelse av nye detaljreguleringsplaner innenfor planområdet, beskriver hvilke utredninger som skal gjennomføres og hvordan planprosessen er organisert. 

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klikk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende  innspill til planoppstart og forslag til planprogram til kommunen. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 20.04.2018. Spørsmål kan rettes til planarbeidets prosjektgruppe v/ Emilie Lassen Bue epost elbu@tonsberg.kommune.no og Kim Boisen epost kibo@tonsberg.kommune.no

Kart over området