Varsel om planoppstart av detaljregulering for Elvebakken syd i Re kommune. PlanID 0716 20180045.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles herved oppstart av detaljreguleringsplan for gbnr 85/3 og 85/6 i Re kommune.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises. Send eventuell klage på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 05.04.2019. Husk å merke klagen med plannavn og planID. Spørsmål kan rettes til Ena Selimotic på 33 34 86 08 eller e-post ena.selimotic@tonsberg.kommune.no.

Kart og planinfo