Varsel om utvidelse av planområdet for reguleringsplan for Firingen i Tønsberg kommune. PlanID 0704 20150128.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12– 8, 12-14 og 17-4, varsles utvidelse av planområdet for reguleringsplan for Firingen.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klikk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen med kopi til chamilla@spir.no.  Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 04.17.2017. Spørsmål kan rettes til Spir Arkitekter AS v/Chamilla Reiersdal, chamilla@spir.no, mob. 928 66 777.

Kart over området.