Vedtatt Byplan. PlanID 0704 90019.

Kommunedelplan for sentrum Byplan (PlanID 0704 90019) ble vedtatt i bystyret 22.05.2019, jfr. BY-sak: 047/19. Planen kan ikke påklages.  

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks.

Kart og planinfo