Vedtatt detaljregulering av dobbeltspor og deponiområder Nykirke-Barkåker. PlanID 0704 20160146 og 0716 20160037.

I medhold av plan- og bygningsloven §12-12 har bystyret i Tønsberg i møte 20. juni 2018, sak 073/18, vedtatt ovennevnte reguleringsplan PlanID 0704 20160146.

I medhold av plan- og bygningsloven §12-12 har Re kommunestyre i møte 19. juni 2018, sak 048/18, vedtatt ovennevnte reguleringsplan 0716 20160037.

Velg linken nedenfor og venstreklikk innenfor planområdet og deretter på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klikk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 27.07.2018.

Se vedtatt plan 0704 20160146 - Tønsberg kommune

Se vedtatt plan 0716 20160037 – Re kommune