Vedtatt detaljregulering av Firingen. PlanID 0704 20150128.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Firingen. PlanID 0704 20150128.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Eventuell klage kan sendes på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 23.08.2019. Husk å merke klagen med plannavn og planID. Ved spørsmål kan Anne Skov kontaktes på telefon 33348627 eller epost anne.skov@tonsberg.kommune.no.

Kart og planinfo