Vedtatt detaljregulering av Jarlsø byggetrinn 5. PlanID 0704 20170153.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Bystyret i sak 123/18, 07.11.18, vedtatt detaljregulering av Jarlsø byggetrinn 5.

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Eventuelle klager til arealplanen sendes innen 10.12.2018 til postmottak@tonsberg.kommune.no . Alternativt sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke eventuell klage med plannavn og planID. 

Kart og planinfo