Vedtatt detaljregulering av næringsområde på Åskollen. PlanID 0704 2015 0118.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Bystyret i møte 18.09.2019, sak BY-095/19 vedtatt nevnte reguleringsplan.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Eventuell klage kan sendes på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 18.10.2019. Husk å merke klagen med plannavn og planID. Nærmere opplysning om reguleringsarbeidet kan fås ved henvendelse til kundemottaket til Kommuneutvikling på telefon  33 34 86 00 eller e-post kommuneutvikling@tonsberg.kommune.no 

Kart og planinfo