Vedtatt detaljregulering av næringsområde på Åskollen. PlanID 0704 20150118.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Bystyret i møte 13.03.2019, sak BY-018/19 vedtatt nevnte reguleringsplan. 

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises. Klikk på "Send Uttalelse-knappen" for å gi innspill. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 26.04.2019. Husk å merke klagen med plannavn og planID. 

Kart og planinfo