Vedtatt detaljregulering av Narverødveien 19. PlanID 070420170154.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Bystyret i Tønsberg kommune, i møte 16.10.2019, i sak BY-098/19 vedtatt reguleringsplan for Narverødveien 19, PlanID 0704 20170154.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klikk på "Send uttalelse-knappen" for å klage på vedtaket. Alternativt kan det sendes epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 22.11.2019. Husk å merke klagen med plannavn og planID. Ved spørsmål kan Anders Nystuen kontaktes på telefon 92455824 eller epost anders.nystuen@tonsberg.kommune.no. Først behandler utvalg for plan og bygg (UPB) klagen. Dersom UPB opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse. 

Kart og planinfo