Vedtatt detaljregulering av Øvre Bogen vei 63. PlanID 0704 20150125.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har Bystyret i møte 18.10.2017. sak: BY- 115/17 vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klikk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 17.11.2017.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klikk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 17.11.2017.

Kart over området