Vedtatt detaljregulering av Tvervedveien 69A og B. PlanID 20160134.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har bystyret i møte 17.10.2018, sak 111/18, vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Bruk «Send uttalelse»-knappen for å formidle eventuelle klager. Alternativt kan det sendes epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 27.12.2018. Husk å merke klagen med plannavn og planID. Først behandler utvalg for bygge- og arealplansaker (UBA) klagen. Dersom UBA opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse. Spørsmål kan rettes til Øyvind Sonerud på telefon 48225755 eller e-post oyvind.sonerud@tonsberg.kommune.no.

Kart og planinfo