Vedtatt detaljregulering for del av GS-vei langs Fv. 35 Ås-Linnestad i Tønsberg kommune. PlanID 0704 20160148.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har bystyret i møte 19.06.2019, sak 065/19 vedtatt detaljregulering for del av GS-vei langs Fv. 35 Ås-Linnestad i Tønsberg kommune. PlanID 0704 20160148.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Eventuell klage kan sendes på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 23.08.2019. Husk å merke klagen med plannavn og planID. Ved spørsmål kan Ena Selimotic kontaktes på telefon 33348608 eller epost ena.selimotic@tonsberg.kommune.no.

Kart og planinfo