Vedtatt detaljregulering for Hogsnes sykehjem. PlanID 0704 20180173.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Bystyret i Tønsberg kommune i møte 19.06.2019, sak BY- 066/19, vedtatt detaljregulering for Hogsnes sykehjem, PlanID 0704 20180173.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klikk på "Send uttalelse-knappen" for å klage. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 09.08.2019. Husk å merke klagen med plannavn og planID. Ved spørsmål kan Edle Liebe kontaktes på telefon 33348607 eller epost edle.liebe@tonsberg.kommune.no.

Kart og planinfo