Vedtatt detaljregulering for Nauen. PlanID 0704 20160139.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Bystyret i Tønsberg Kommune, i møte 18.09.2019, i sak BY-086/19 vedtatt reguleringsplan for Nauen, PlanID 0704 20160139.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klage kan sendes på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 01.11.2019. Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ena Selimotic på telefon 33 34 86 08 eller e-post ena.selimotic@tonsberg.kommune.no 

Kart og planifo