Vedtatt detaljregulering for Skaugveien i Re kommune. PlanID 0716 20170042.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret i møte 13.02.2019 sak 004/19 vedtatt detaljregulering av Skaugveien Gbnr. 78/1.

Velg linken nedenfor og klikk innenfor planens flate. Klikk deretter på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises. Send eventuell klage på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 29.03.2019. Husk å merke klagen med plannavn og planID. Spørsmål kan rettes til Ena Selimotic på 33 34 86 08 eller e-post ena.selimotic@tonsberg.kommune.no.

Kart og planinfo