Vedtatt detaljregulering for Skjeggestadåsen B 16 Nordre del.  PlanID 0716 20150030.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret i møte den 23.10.18, sak 072/18, vedtatt ovennevnte arealplan.

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Eventuelle klager til arealplanen sendes innen 03.12.2018 til postmottak@tonsberg.kommune.no . Alternativt sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke klagen med plannavn og planID. Spørsmål rettes til Anne Skov på telefon 33348627 eller e-post asz@tonsberg.kommune.no . Hovedutvalget for drift, eiendom og næring (DEN) behandler eventuelle klager. Dersom DEN opprettholder vedtak av reguleringsplanen, sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse.

Kart og planinfo