Vedtatt endring av plan for Jarlsø byggetrinn 5. PlanID 0704 20170153.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Utvalg for bygge- og arealsaker, UBA, i sak 008/19, 25.01.19, vedtatt endring av plan for Jarlsø byggetrinn 5.

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Send klage på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 04.03.2019. Husk å merke klagen med plannavn og planID. 

Kart og planinfo