Vedtatt kommuneplan. PlanID 0704 99009S og 0704 99009.

Kommuneplanens samfunnsdel (planID 0704 99009S) og arealdel (planID 0704 99009) ble vedtatt i bystyret 22.05.2019, jfr. BY-sak: 047/19. Planene kan ikke påklages.

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks.

Kart og planinfo