Vedtatt områdereguleringsplan for Slottsfjellet. PlanID 0704 20140099.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Bystyret i Tønsberg kommune i møte 24.04.2019, sak BY-028/19, vedtatt områderegulering for Slottsfjellet, planID 0704 20140099.

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Send eventuell klage på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 25.05.2019. Husk å merke klagen med plannavn og planID. Spørsmål kan rettes til Edle Liebe på telefon 33 34 86 07 eller e-post dle.liebe@tonsberg.kommune.no

Kart og planinfo