Vedtatt plan for Skjeggestadåsen felt B11 Søndre del i Re kommune. PlanID 0716 20150028.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret i møte 11.12.2018 sak 088/18, vedtatt detaljregulering av Skjeggestadåsen felt B11 søndre del, planID 0716 20150028 med enkelte endringer.

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Send eventuell klage på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 08.03.2019. Husk å merke klagen med plannavn og planID. Spørsmål kan rettes til Ståle Sørensen på telefon 33 34 86 20 eller e-post stale.sorensen@tonsberg.kommune.no,

Kart og planinfo