Vedtatt planprogram for Sem og Veiledende og plan for offentlige rom på Sem (VPOR Sem). PlanID 0704 PP001.

Bystyret i Tønsberg kommune har i møte 06.02.2019, sak BY-010/19 vedtatt planprogram for Sem og i møte 24.04.2019, sak BY-031/19 vedtatt Veiledende plan for offentlige rom på Sem (VPOR Sem). PlanID 0704 PP001. 

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises. Har du spørsmål om planarbeidet ta kontakt med prosjektleder Emilie Lassen Bue på telefon 9296814 eller e-post elbu@tonsberg.kommune.no

Kart og planinfo