Melding vedr vei, vann eller avløp

Har du oppdaget hull eller skader på kommunal vei som bør utbedres eller er det noe feil med kommunalt vann og avløpsanlegg, ring telefon 33 34 88 00 (Normal arbeidstid kl. 07.00 - 15.00).

Du kan også sende e-post til: postmottak@tonsberg.kommune.no

Vakttelefon for vei, vann og avløp hvis utbedring ikke kan vente til neste virkedag

Telefon: 977 91 000

Benyttes kun hvis hendelser inntreffer utenom ordinær arbeidstid på hverdager, helligdager og på høytidsdager, det vil si at utbedring ikke kan vente til neste virkedag. I normal arbeidstid kan telefonen være avslått.

Hull og skader på fylkesvei

Ved hull og skader på fylkesvei, ring veitrafikksentralen, telefon 175, eller send e-post til firmapost-sor@vegvesen.no