Næringsutvikling i Tønsberg kommune

Næringsutvikling koordinerer Tønsberg kommunes næringsarbeid. Funksjonen Næringsutvikling er organisert i teknisk sektor.

Næringsutvikling er bindeleddet mellom næringslivet, næringslivsorganisasjonene, politikere og administrasjon i kommunen. Vi skal jobbe for at kommunikasjonen mellom de ulike aktørene er god. Gjennom aktiv deltakelse i kommunale og regionale planprosesser skal vi bidra til at næringslivets interesser blir ivaretatt.

Følgende funksjoner er en del av Næringsutvikling:

  • Start i Vestfold
  • Gründerhuset Hi5
  • Ungt Entreprenørskap

Næringsutvikling ønsker å:

  • Være drivkraften i det regionale samarbeidet
  • Bidra til innovasjon og entreprenørskap
  • Være næringslivets partner – med nye møtearenaer
  • Bidra til å utvikle Tønsberg som destinasjonsby for turisme
  • Ivareta kommunens og regionens interesser overfor sentrale myndigheter
  • Synliggjøre Tønsbergregionens fortrinn for etablering og utvikling
  • Arbeide målrettet for å utvikle og beholde eksisterende aktiviteter og tiltrekke seg nye