Reisemålsutvikling

Tønsberg og Færder kommuner er i starten av et reisemålsutviklingsprogram. I den forbindelse er det opprettet et turistinformasjonspunkt på brygga som et prøveprosjekt for sommeren 2019.

Turistkontoret på brygga er åpent i perioden 24.06 -18.08 - 2019

Mandag – lørdag 10-17, søndager 11-16

Turistkontoret er et prøveprosjekt og et ledd i kommunenes satsing på reiseliv.  Kommunene har et ansvar for reisemålets attraktivitet og for at vertskapsrollen ivaretas på en god måte. Internasjonale undersøkelser viser at godt vertskap og bredt aktivitetstilbud er svært viktig for hvilket reisemål turister velger.

Hvorfor et turistkontor?

Tønsberg Færder som reisemål bør ha de beste forutsetninger for å hente ut større verdiskaping fra reiselivsnæringen.  Vi har ikke kapret vår andel av et voksende internasjonalt marked og vi er altfor avhengig av sommersesongen. Helårs reiseliv er et mål for kommunenes satsing.

For å oppnå dette må vi forstå våre gjester bedre; både de som er gjester i egen region og de som kommer langveis fra.  Turistkontoret skal bidra til dette. Vi skal også jobbe med å utvikle et bedre tilbud til gjestene, både våre kommersielle tilbud og tilrettelegging.

Arbeidet er forankret i Tønsberg og Færder kommunes felles besøksstrategi som ble politisk vedtatt i begge kommuner i april.

Arbeidet med besøksstrategi ble påbegynt i august 2018. Reiselivsnæringen er involvert gjennom en rekke dialogmøter og workshops. Arbeidet har vært ledet av en arbeidsgruppe bestående av næringssjef og næringsrådgiver i Tønsberg kommune og rådgiver i rådmannens stab i Færder kommune.  Sentralt i denne strategien er posisjonering av Tønsberg og Færder som reisemål. Reisemålets posisjon spissformuleres som  Skjærgårdsopplevelser – fra Norges eldste by til Verdens Ende. Bærekraftig reiseliv står sentralt.

Tre tiltak er i gang; et reisemålsutviklingsprosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge, et kompetanseprogram og et prosjekt for å utvikle såkalt bærende produktkonsepter innen natur, historie, kultur og mat. Lokal mat blir viktig. Fellesnevner i dette er skjærgårdsopplevelser.

Den samfunnsmessige begrunnelsen for kommunenes engasjement er en strukturell svikt i denne næringen i Norge og næringens betydning for vår region.
Ca 1200 av innbyggerne i Tønsberg og Færder kommuner er ansatt i reiselivsnæringen. Det har vært en marginal vekst i verdiskaping og sysselsetting de siste fem årene. Skatteinntektene er viktige for kommunene.

Personskatteinntekter generert fra reiselivsbedriftene i Tønsberg kommune i 2017 var over 25 millioner, fra reiselivsbedriftene i Færder nærmere åtte millioner kroner. Tønsberg kommune har nettoinnpendling av reiselivsansatte og 11 prosent av disse skatteinntektene tilfaller derfor nabokommuner. Færder kommune har på sin side en utpendling og personskatteinntektene fra reiselivsansatte som tilfalt kommunen i 2017 var på til sammen 22 millioner.

 

Klikk for stort bilde