Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer baseres på de lover og forskrifter som er trukket opp av sentrale myndigheter, samt de føringer som kommunen ønsker på området.

 

Tønsberg kommune skal legge forholdene til rette for salg og skjenking, samtidig som man i størst mulig utstrekning har som formål å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.

Vi gjør spesielt oppmerksom på lovendring i Forskrift om endring i forskrift om omsetning av alkoholdholdig drikk m.v. paragraf 10 - Straff (prikktildeling) som gjelder fra 01.01.2016.

Tønsberg kommune vil ta inn i sine retningslinjer:

 • Målsettingen med kommunens alkoholpolitikk
 • Salgsbevillinger
 • Skjenkebevillinger
 • Begrensninger
 • Uteareal og begrensninger ved utearealene
 • Myndighetenes rolle
 • Advarsel / inndragelse og kriterier for sanksjoner
 • Bevillingsperiode
 • Salgs- og skjenketider
 • Alkoholfrie drikkevarer
 • Samarbeid med bransjen/næringslivet og aktuelle myndigheter
 • Bevillingsgebyrer
 • Dispensasjoner