Start i Vestfold

Start I vestfold tilbyr gratis veiledning for bedrifter under etablering eller små bedrifter i utvikling

START i Vestfold tilbyr nyetablerere og små bedrifter i utvikling gratis veiledning og tilgang til et omfattende nettverk av offentlige og private hjelplere. 
 
START i Vestfold har egne koordinatorer i Tønsberg som er organisert under virksomheten Næringsutvikling.
 
Nyetablerere i Tønsberg kan delta gratis på alle START i Vestfold sine arrangementer og kurs, se aktivitetskalender