Ansatte og ansvarsområder i planavdelingen

Elisabet Finne (plansjef)
Telefon: 33 34 86 22 / 920 81 023
E-post: elisabet.finne@tonsberg.kommune.no

Emilie Lassen Bue
Ansvarsområde: Overordnet plan for Sem, detaljregulering
Telefon: 33 34 86 45
E-post: emilie.lassen.bue@tonsberg.kommune.no

Cathrine Heisholt
Ansvarsområde: Kommuneplanens arealdel, Byplan, RPBA, planstrategi
Telefon: 33 34 86 73 
E-post: cathrine.heisholt@tonsberg.kommune.no

Jarle Krokeide
Ansvarsområde: Samferdsel, trafikksikkerhet, Bypakke Tønsbergregionen (kollektiv, gange og sykkel)
Telefon: 33 34 86 93
E-post: jarle.krokeide@tonsberg.kommune.no

Edle Liebe
Ansvarsområde: Byromsstrategi, kompenserende tiltak/uteoppholdsareal, detaljregulering
Telefon: 33 34 86 07
E-post: edle.liebe@tonsberg.kommune.no

Ena Selimotic
Ansvarsområde: Detaljregulering
Telefon: 33 34 86 08
E-post: ena.selimotic@tonsberg.kommune.no

Anne Skov  
Ansvarsområde: Detaljregulering
Telefon: 33 34 86 27
E-post: anne.skov@tonsberg.kommune.no

Øyvind Sonerud (plankoordinator)
Ansvarsområde: Detaljregulering, arkitekturfaglig råd
Telefon: 33 34 86 05 / 482 25 755
E-post: oyvind.sonerud@tonsberg.kommune.no

Svanhild Sortland 
Ansvarsområde: Detaljregulering, mindre endringer av reguleringsplan
Telefon: 33 34 86 45
E-post: svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no

Ståle Sørensen
Ansvarsområde: Jernbaneutbyggingen, detaljregulering
Telefon: 473 57 578
E-post: stale.sorensen@tonsberg.kommune.no

Anders Nystuen
Ansvarsområde: Detaljregulering
Telefon: 924 55 824
E-post: anders.nystuen@tonsberg.kommune.no

Åge Hammervik
Ansvarsområde: Detaljregulering, juridisk rådgivning
Telefon: 415 14 564
E-post: age.hammervik@tonsberg.kommune.no

Maren Vermelid
Ansvarsområde: Detlajregulering
Telefon:  476 25 053
E-post: maren.vermelid@tonsberg.kommune.no

Anna Holt (i permisjon til 01.08.20)
Ansvarsområde: Detaljregulering
Telefon: 476 64 014
E-post: anna.holt@tonsberg.kommune.no