Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. 

Klikk for stort bildeEksempel på plankartEn reguleringsplan består av et plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planen angir bruk, vern og utforming av arealer, og viser hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges.

En reguleringsplan følger opp kommuneplanens arealdel, og er et juridisk bindende dokument.

Det finnes to typer reguleringsplaner - områderegulering og detaljregulering. Områderegulering utarbeides av kommunen og styrer utviklingen av et større område, for eksempel Kilen eller Stensarmen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

Detaljregulering er en plan for mindre områder, og for utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Detaljreguleringer kan lages av kommunen eller private utbyggere og initiativtakere, men man må da forholde seg til overordnede planer laget av kommunen.

Hvis noen ønsker å bygge eller verne noe som bryter med det kommunen har bestemt før, må kommunen vedta en ny reguleringsplan først. Det er kommunen selv som foreslår og gjennomfører arbeidet med overordnede planer. Planer for mindre områder heter detaljreguleringer. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til en detaljreguleringer, men det er fagkyndige som byplanleggere og arkitekter som utarbeider planforslaget.

Alle planforslag skal vise konsekvensene av forslaget, inneholde en vurdering av om forslaget følger opp overordnede planer, og få fram hvilke interesser som står mot hverandre og hvilke som er prioritert. For eksempel kan en interessekonflikt være om vi skal ta mer hensyn til historiske bygninger enn ønsket om flere boliger i byen.

Arealplanavdelingen gir råd til de fagkyndige om hva planforslaget må inneholde. Det er bystyret som vedtar reguleringsplanene.

 

Kontaktinfo

Avdelingssleder arealplan
Elisabet Finne
Telefon: 33 34 86 22
E-post: elisabet.finne@tonsberg.kommune.no

Kundemottaket
Telefon: 33 34 86 00
E-post: kommuneutvikling@tonsberg.kommune.no