Elektroniske søknader

Vi har utviklet en elektronisk løsning for å sende inn byggesøknader.  

Foreløpig er tjenesten kun tilgjengelig for søknad om piperehabilitering. Tjenesten er under utvikling slik at andre søknadspliktige tiltak også kan søkes om på denne måten. Målet er enklere søknadsprosess og flere komplette søknader. 

Søknad om piperehabilitering