Klage på et vedtak i en byggesak

  • Fristen for å klage er 3 uker fra vedtakets brevdato.
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet.
  • Klagen må være postlagt før 3-ukers fristen går ut.

Med mindre kommunen endrer vedtaket i en klagebehandling, så blir klagen sendt til Fylkesmannen. Da er det fylkesmannen som avgjør sakens endelige utfall. Klager blir behandlet etter forvaltningsloven

Hvor skal klagen sendes?

En klage kan sendes på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no. Husk å referere til saksnummeret eller adressen klagen gjelder. Skriv gjerne i emnefeltet "Klage på byggesak saksnummer/adresse". 

Eventuelt kan en benytte postgang:
Tønsberg kommune ved byggesaksavdelingen
Postboks 2410
3104 Tønsberg