Nabovarsel

Før du sender inn en søknad om å bygge noe på en eiendom, skal du varsle naboer og gjenboere.

Nabovarsel

Hvem er nabo og hvem er gjenboer?

En naboeiendom har felles grense med den eiendommen du skal bygge på. En gjenboer ligger på den andre siden av et åpent areal, for eksempel en vei, innkjørsel eller et friområde.  

Kartutsnittene viser et eksempel på naboer og gjenboere til en eiendom. Naboer og gjenboere er markert med lyseblå farge. Husk at også eier av veien er en nabo som skal varsles.

kartutsnitt - Klikk for stort bilde

 

 

Bestill naboliste her

Naboliste kan bestilles fra Ambita Infoland  (søk etter eiendom og velg "vis produkter").

Skriv inn gårds- og bruksnummer eller adressen på eiendommen søknaden gjelder. Velg "naboliste" og legg den til i handlekurven. Til slutt betaler du og sender bestillingen. Du kan betale med kredittkort.

Hvordan varsler du?

Du kan sende nabovarsel på e-post, levere dem personlig eller sende som rekommandert post. Hvis du varsler på e-post, må mottakeren sende et svar tilbake som bekrefter at e-posten er mottatt. Naboene skal forstå byggetiltaket ved å blant annet få eller få se tegninger og situasjonskart. 

Vent 14 dager fra varsel til du sender inn søknaden

Etter at varslet er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å kunne uttale seg om byggetiltaket. Naboene skal sende sine eventuelle merknader til deg, eller til ansvarlig søker hvis du har et firma som søker for deg. Når du sender inn byggesøknaden til kommuneutvikling, skal du legge ved naboenes merknader, en kvittering som viser hvem som har fått varsel, og en kopi av nabovarselet. 

Skjemaer til nabovarsel

Her finner du nabovarslingskjema for søknader uten ansvarlige foretak.
Du skal sende inn skjema Nabovarsel, som forteller hva du varsler om, og Kvittering for nabovarsel fra hver enkelt av de du har varslet. 

skjema: Nabovarsel 

Skal du som privatperson varsle naboer, da kan du velg blant disse 3 skjema for kvittering:

A: Kvittering for nabovarsel - levert personlig 

B: Kvittering for nabovarsel - sendt på e-post eller sms 

C: Kvittering for nabovarsel - sendt rekommandert 

Du kan kombinere forskjellige leveringsmåter. 

Kvitteringsskjema og kopi av nabovarsel, med alle vedlegg du sendte til naboer, skal du sende til kommune sammen med søknaden. 

__________________________________

Blanketter for ansvarlige foretak: 

Nabovarsel (blankett 5154)

Dette skjemaet skal kun sendes til berørte naboer og gjenboere. Det skal ikke sendes inn til kommunen sammen med byggesøknaden. 

Opplysninger gitt i nabovarsel (blankett 5155)

Dette skjemaet skal sendes inn til kommunen sammen med byggesøknaden. 

Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)

Dette skjemaet skal sendes inn til kommunen sammen med byggesøknaden. 

Avstandserklæring og nabosamtykke - skjema

Hva er et nabosamtykke eller avstandserklæring?

Et signert nabosamtykke kan legges ved i en byggesøknad i tilfeller hvor man er i strid med avstandsbestemmelsene i plan- og bygningsloven § 29-4. 

For eksempel, hvis du har tenkt til å utvide stua med et tilbygg, og avstanden mellom tilbygget og nabogrensen blir på 3 meter, så kan du høre om naboen vil signere på et samtykke. Synes naboen at plasseringen er grei, så kan dere fylle ut skjemaet om nabosamtykke "avstandserklæring" (PDF, 210 kB) . Husk at samtykket skal legges ved byggesøknaden. 

Har du mottatt et nabovarsel?

Har du mottatt et nabovarsel, så kan du sende eventuelle merknader/protester til den personen eller det firmaet som du fikk varselet av. Det er 14 dagers frist for å komme med eventuelle merknader/protester.  

14 dager etter at varselet er sendt kan tiltakshaver, eller ansvarlig søker, sende søknaden inn til kommunen. Eventuelle nabomerknader legges da sammen med søknaden når den sendes inn. Et nabovarsel er gyldig i 1 år. 

Nabovarselet skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket. Den skal minst inneholde:

  • skjemaer knyttet til byggesøknaden
  • et situasjonskart 
  • plan, snitt- og fasadetegninger
  • en begrunnelse for eventuelle dispensasjonssøknader
  • eventuelt en redegjørelse som beskriver byggeprosjektet litt nærmere